Bilder från en arbetskväll 2010-01-11 samt några layoutbilder.

 

Det börja ta sig. Nu är högra delen är körbar fram till magasinet i slutet av rummet. Nästa steg är att få till lite landskap på denna del. Det stora magasinet på kortändan skall för övrigt bli helt dolt av landskapet.

 

Stationen ovan kommer att heta Mållösa. I mitten på bilden något upphöjt ligger Målösa Övre som är en smalspårstation.

"Så förvånad jag blev". Från vänster Joakim, Stephan och Thomas.

Nu gick det att köra på Mållösa station. Bingo! Från vänster Erik och Lars-Ove testar.

En glad prick... Fredrik. (Från vänster)

Peter och Bengt jobbar på Vilseleda stationsområde. Strax intill Peters högerhand har han på plats byggt en korsning mellan normalspåret och smalspåret. Denna typ av korsning har bla funnits i Åsheda.

Mats och Anders G var också där denna kväll men de fastnade inte på något foto!!!