Några bilder från arbetskvällen

2012-10-01

 
 

Ovan en översiktbild på det pågående landskapsanläggandet vid Mållösa Övre. I förgrunden normalspåret mellan Mållösa och Wilseleda. På den övre platån finns Mållösa Övre.

 

Thomas bygger grunden för landskapet mellan Wilseleda och Mållösa.

Anders Göth finjustera lite vid Mållösa Övre

Anders Henriksson tänker så det knakar för att få till ett svårt parti vid magasinet "Doldhult".

Utfarten från Mållösa station mot Östervik.

Mållösa från andra hållet.

Mållösa Övre, smalspåret

Mållösa Övre. Polisbilen inväntar inkommande tåg med några huliganer? Det fanns kanske inte på 50-talet??

Några fridsamma kor betar i förgrunden och sågverket i bakgrunden.

Del av smalspåret vid utfarten från Mållösa Övre.

Del av Mållösa by.

Del av Mållösa. Byggnaden för Lokalföreningen är bara en tillfällig konstruktion. Huset byggs på "Göthes husfabrik HB" och kommer att trp dit i färdigt skick. Vi får hoppas att normalspåret tål axeltrycket.

Mållösa godsmagasin, konsumbutik och Lokalförening. Godsmagasinet är en kopia av Falsterbo godsmagasin om än i något anpassat utförande.