Lite bilder från en arbetskväll på MMJK 2015-09-07

(Alla som var där är tyvärr inte med på bilderna)

 

 

 

Skogsparti på Borttom. Ca 200 av de 350 granar som tillverkats senaste året. Kraftverket, Tjernobil, skymtar i bildens vänstra kant med dammen framför.

 

Stellan bygger hö på hässjorna som Ola gjort.

Snygga höhässjor!

Thomas fixar tunnelmynningen och Joakim bygger något i bakgrunden

Det tar sig men är dock inte färdigt.

Anders Göths skötebarn "Målösa Övre".

Lite blivande landskap.

Målösa Övre (smalspårstation) samt huvudspåret nedanför

Del av Målösa Övre

Målösa (Obs! Fel pappmodell på stationen till höger)

Målösa station samt miljön runt denna

Målösa by

Målösa godsmagasin samt Lokalföreningen

Målösa by. Än körs det med hästtransporter (tidigt 50-tal)

Målösa by

Utfarten mot Borttom från Målösa station

Målösa station med stationshuset som är under byggande. Klart om 17 okt påstår byggmästaren (Ola).

Paradsträckan (Lite lövträd skall växa upp på kullen men de växer inte så fort. Granarna på kullen mitt i bilden skall huggas ner.)

Visst banarbete pågår. En semafor har varit nertagen för revision.

Detalj från bortre delen av paradsträckan med nyuppvuxna granar. (Växte upp igår)

Några fler lövträd har vuxit upp. Några granar nerhuggna. (bild från 2015-09-14)