Lite bilder från hösten 2019. Some pictures from 2019.

 

Z43  219 med godståg. Fotograferat av Anders Göth

Z43 219 med godståg. Byggt av Martin Göth och fotograferat Anders Göth

Z4p 314 och vagn Fp 33 vid utfarten från Törkemåla. Fotograferat av Anders Göth.

T41 200 med persontåg passerar banvaktstugan mellan Wilseleda och Mållösa. Byggt av Martin & Anders Göth. Fotograferat av Martin Göth.

Ett malmtåg har förirrat sig ner till södra Sverige. TGOJ ånglok littra M3b med "några" malmvagnar typ M2 och M3.

Malmvagnarna byggda av Ola Ahlström. Foto Bengt Nylén.

Sb 1308 med persontåg. Byggare och foto av Bengt Nylén.

Mållösa Övre med smalspår 891 mm. Det "nya" normalspåret mellan Wilseleda och Mållösa passerar framför.. Foto Bengt Nylén

Del av banan mellan området mellan Wilseleda och Mållösa. Foto Bengt Nylén.

Ra 847 med persontåg mot Mållösa. Foto Bengt.

Persontåget inkommer strax till Mållösa. Foto Bengt.

 

B 1083 med persontåg på väg från Wilseleda och passerar just banvaktstugan. Foto Bengt.