Författare Bengt Nylén


Förslag på CV-inställningar för "fabrikslok".

Roco Da (62532). Serie med Zimo ljuddekoder MX6462P (De lok som levererades våren 2011 med ekerhjul)

CV Från fabrik Förslag till nytt värde Anmärkning
5 255 180 Ändrar max hastighet till ca 100 km/t
114 0 1 Ändras till 1 för att kunna dimma till halvljus.
119 0 3 Halvljus på funktionsknapp 6
60 0 45 Ljusnivån på halvljuset
62 255 180 Drar ner ljusnivån så inte ljuset blir så vitt
266 65 10 Drar ner ljudnivån

Obs! Funktionsknapp 6 används av Roco för att reglera rangerläget på loket. Ovanstående inställningar av CV 60 och 119 innebär att loket samtidigt får halvljus. Bör vara vettigt i rangerläget.

Fabrikanterna ställer oftast ljudnivån på max innan distorsion uppstår i högtalaren. Personligen fördrar jag än lägre ljudnivå eftersom ett Da-lok i praktiken inte hörs över ljudet från rälsen.