Fakta om MMJK:s layout

  Spårvidder
Normalspår H0 16,5 mm (1435 mm, blått på ritningen)
Smalspår H0n3 10,5 mm (891 mm, rött på ritningen)
Sågverket H0e 9,0 mm. (891 mm, grönt på ritningen)
Stenbrottet H0n2 7,0 mm (750 mm, grönt på ritningen)

Stigningar
Normalspår: Max 2,0 % rakspår, max 1,0 % kurva.
Smalspår (891mm): max 1 %

Kurvradier
Normalspår: Min 900 mm på huvudlinjerna. Min 760 mm på några industrispår.
Smalspår: Min 600 mm

 

Spårmaterial
Normalspår Peco code 75 samt handlagd code 70 på Wilseleda.
Smalspår  891 mm
Micro Engineering, Shinohara och handlagt spår allt i code 70.

Växlar
Normalspår: Peco Electrofrog, ca 55 st
Smalspår
: Shinohara, 30 st

 

Spårlängder
Normalspår: 165 m
Smalspår: 40 m 

Max körsträcka i en riktning normalspåret: 43m
Max körsträcka i en riktning smalspåret: 20m

 

  Koppelstandard
Normalspår TB-koppel
Smalspår Kadeee H0n3
Elsystem
2-räls, 16 V AC.
Digitalsystem, NMRA-DCC
2,5 kvmm matning till alla spår och växlar

Booster Lenz LZV 100 matad med 5 A:s trafo
Handkontroller Lenz LH 90, LH 100 eller LH101 (även Rocos fungerar)
Slingmoduler: LDT KSM-SG
Banan uppdelad i 3 sektioner via automatsäkring typ  DCC Supplies PSX-1. Smalspåret, normalspårets Östervikssida och normalspårets motsatta sida.,