Ovan ett godståg dragit av E901 på mot Östervik.

 

 

 

Under februari 2007 påbörjades byggandet av en ny anläggning i en ny lokal. Denna byggs med DCC digtalteknik och Peco räls code 75 (normalspåret). Hela anläggning driftsattes i september 2010 och landskapsbyggande pågår. Detta kan sen hålla på i många år.

Banan är tänkt att lika tidigare bana som byggdes 1980-2007, spegla tidigt 50-tal och att vara en del av södra Sverige en solig dag i slutet på juli. Anläggningen byggs i skala H0. Vi bygger ett normalspårsnät och ett smalspårnät (891 mm i skala H0n3, 10,5 mm). Dessutom finns ett litet spårsystem på 750 mm vid sågverket och ett spårsystem på 600 mm vid Törkemåla.

Normalspåret börjar vid stationen Östervik där det finns såväl persontågsstation som uppställningsplats för ett större antal godståg, ångloksstall och vändskiva. Tågen drages av av såväl ellok som ånglok och några diesellok. På sin väg ut från Östervik passeras hamnen i Östervik och sedan går turen genom ett böljande landskap bort mot Mållösa.  Här finns samhället Mållösa med två stationer. Mållösa för normalspåret och Mållösa Övre för smalspåret. Mållösa är byggd under 40-talet medan Mållösa Övre blev byggdes redan 1911 och blev namnändrad till Mållösa Övre då normalspårsstationen tillkom. Efter Mållösa leder banan upp mot Wilseleda som är slutstationen för normalspåret . Denna del av sträck är ej elektrifierad. Wilseleda samhälle har diverse service som bensinmack, livsmedel, post, bank och dessutom ett större bryggeri. Här finns också tidningsredaktionen samt tryckeriet för klubbens tidning, Wilseleda Enahanda. På normalspåret samsas SJ och MMJ.

WBJ som har smalspårstandard (891 mm, H0n3, 10,5 mm) består av en punkt till punkt bana med utgångspunkt i en säckstation vid namn Törkemåla. Härifrån går spåret fram mot Wilseleda där omlastning kan ske om gods och passagerare skall till Östervik. Smalspåret forstsätter förbi Wilseleda bort mot Mållösa Övre. På väg från Wilseleda mot Mållösa Övre passeras ett sågverk som bl.a. förser Möbelfabrik i Mållösa med timmer. På sågverksområdet finns en liten lokal bana på 750 mm:s spårvidd. Efter Mållösa Övre fortsätter spåret ut mot stora världen.

På vår anläggning kör vi i första hand med lok och vagnar som passar in i tidigt 50-tal men vid körkvällar med fri körning får medlemmar köra med vad de har lust till. Vi är nog en av mycket få klubbar med ett ganska stort spårnät för H0n3.

Är du intresserad att bli medlem i vår klubb är du välkommen att kontakta:
 Mobil 0705-28 78 81, eller Ola Ahlström tel 040 - 91 72 21.