Medlemsvillkor

Medlemsvillkoren gäller fr.o.m. 2018-05-25.

 

MEDLEMSREGISTRET

Som såväl fullvärdig som stödjande medlem i Malmö Modelljärnvägsklubb kommer du att införas i föreningens medlemsregister.

Ansvarig för personuppgifterna är Malmö Modelljärnvägsklubb.

Om du avslutar ditt medlemskap kommer dina personuppgifter att sparas max ett år efter avslutat medlemskap. Som medlem har du alltid rätt att begära uppgift om vilka uppgifter som registrerats om dig.

Uppgifterna utlämnas inte till tredje part.

 

Så här skyddas dina personuppgifter

LAGRINGSTID

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTERNA

Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter.