Här lite info om Zimodekodrar. (som delvis inte finns i manualen)

Bengt 2015-01-31

 

Zimos ljuddekodrar har en ganska avancerad funktionalitet vilket ju är positivt men samtidigt försvårar när de skall konfigureras. Betr. tillsatsljuden så är det dåligt beskrivit i manualen. En del funktioner är inte alls beskrivna. Varje tillsatsljud kan ställas separat vad avser ljudvolym, längd och kan läggas på valfri funktionsknapp. Tillsatsljuden kan också fås att köra automatiskt (random) vid stillastående och/eller rörelse. För varje ljud kan man inställa volym, hur länge ljudet skall köras samt repetitionsintervallet. Dessutom kan man välja om ljudet skall köras bara vid stillastående eller när loket är i rörelse eller både och. Tyvärr går det inte att läsa/skriva alla nödvändiga CV  med hjälp av JMRIs program. Man kan använda Zimos eget programmeringsverktyg eller ESUs lokprogrammer.

För de ljud som skall köras som "random" gäller följande. Du måste välja vilket ljud du vill använda. Om du tex vill använda det tillsatsljud som du har på F5 på körkontrollen så kan du läsa detta ljuds nummer på CV525. Vilket CV det är framgår av manualen. Om detta ljudet heter 17 och du vill använda detta att köras automatiskt (random) som randomljud nr (Z1) så skriver du 17 i CV744.

CV744: Ljudets nummer.

CV745: Justering av volym. 0=full volym. Kan ställas mellan 1-255. 255 också full volym.

CV746: Här bestäms när ljudet skall höras. 8=när loket står stilla, 64=när loket är i rörelse, 72= både när loket står stilla och då det är i rörelse. OBS! Detta framgår inte av Zimos manual.

CV315: Minimum intervall

CV316: Max intervall

CV317: Speltid. 1= 1 sek, 255= 255 sekunder.

Man kan lägga in upp till 8 st tillsatsljud och de ligger på CV efter Z1. Alltså Z2 ligger på CV747-749 och CV318-320. Z3 ligger på CV750-752 och CV 321-323 osv.

Manualen på engelska till MX dekodrar finns här