limo2001.jpg (61854 bytes)

Nedanstående text beskriver anläggningen på vår bana som fanns fram till februari 2007.

Välkommen till Malmhamn-Mållösa Jernvägs AB ( MMJ ) med Wilseleda-Bära Jernväg ( WBJ )

-ett stycke järnvägshistoria i skala 1:87

Sedan 1980 har Malmö Modelljärnvägsklubb bedrivit järnvägstrafik på Malmhamn-Mållösa Jernväg samt på angränsande stats- och privatbanor. Hela bana är tänkt att spegla tidigt 50-tal och att vara en del av södra Sverige en solig dag i slutet av sommaren.

MMJ är vår huvudlinje och består av en punkt till punkt bana med en dold slinga i ena ändan. MMJ börjar vid stationen Malmhamn där det finns såväl persontågsstation som uppställningsplats för ett större antal godståg, ångloksstall, vändskiva och en hamn. I hamnen ligger en betongstation. MMJ trafikeras av ånglok och några diesellok. På sin väg till Wilseleda från Malmhamn passerar MMJ, Limö samhälle. På Limö station finns anslutning till SJ-spåret. I Limö fins bl.a. en industri, Limö Möbelfabrik. I Wilseleda finns slutstationen för MMJ. Wilseleda samhälle har diverse service som bensinmack, livsmedel, post, bank och dessutom ett större bryggeri. Här finns också tidningsredaktionen samt tryckeriet för klubbens tidning, Wilseleda Enahanda.

SJ-spåret består av en stor slinga som passerar MMJ på stationen Limö. I vardera ändan av SJ-spåret finns ett stort dolt magasin. SJ-spåret är det enda som är elektrifierat.

WBJ som har smalspårstandard ( 891 mm) består av en slinga samt en säckstation vid namn Bära. I Bära finns en utsjöhamn. På stationen Wilseleda möts WBJ och MMJ och där kan omlastning ske. På väg från Wilseleda mot Bära passeras ett sågverk som bl.a. förser Limö Möbelfabrik med timmer. På sågverksområdet finns en liten lokal bana på 750 mm:s spårvidd. Linjen passerar även en liten by vid namn Törkemåla i vilken för fanns ett stenbrott, men detta är nu nerlagt dock finns fortfarande en del av en 600mm:s bana kvar.

Här historiken på denna anläggning: historik