Standarder att gälla på den  nya anläggningen

B1 - Beskrivning av MMJK Standard här

A1 - Anläggningsbord här

E1 - Styrning av dragfordon här

E2 - DCC adresser för dragfordon här

E3 - Elektrisk sektioner och matning av spår här

E4 - Kabelfärger och area här

E5 - XpressNet-adresser för körhandtag här

R1 - Ägarmärkning av rullande materiel. Finns i klubblokalen.

R2 - Buffertar och koppel - Normalspår här

R3 - Koppel - Smalspår här

R4 - Hjulprofil och spårvidd här

R5 - Vagnvikt här

S1 - Spår - Normalspår här

S2 - Spår - Smalspår ( inte påbörjad)

S3 - Fria rummet och lastprofil här

¨S4 - Fria rummet och lastprofil - Smalspår (inte påbörjad)

Instruktioner, normer och tips

Här en lite instruktion om hur man målar spår. här

Färgkod för jordfärgen som används till bla potatislandet S6010-Y10R

Här en bra länk där man får tips om hur man kopplar växlarna för god funktion. Detta har vi följt. http://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm Vi använder Peco code 75 Electrofrog.

Vi använder i första hand Lenz handkontroller typ LH90. Här nedan en översättning till svenska på de mest använda avsnitten av LH 90:s manual. Även Roco Multimaus fungerar.

Manual på svenska till Lenz handaggregat LH 90 (uppdaterad 2011-04-27)

Som grund ligger NEM-normerna och NMRA-standarden förutom vissa avvikelser enligt ovan.

https://www.nmra.org/  NMRA är ägare av NMRAs standard (The National Model Railroad Association)

http://www.morop.eu/ Morup är ägare av NEM-standarden. (European Union of Model Railroad
and Railroad Friends). Mycket av NEM-standarden är samma som NMRA.