Författare Bengt Nylén Senast uppdaterat 2013-01-22

CT Elektronik

På denna sida har vi samlat lite info om dekodrarna från CT Elektronik. Tyvärr tillhandahåller CT Elektronik klent med info själva. Bla så medföljer ingen info alls när man köper dekodrar och Programmeringsenheten är omöjlig att förstå sig på utan info från externa källor. Bruksanvisningar för SL 51-4 finns dessutom bara på tyska på CT Elektroniks egen hemsida.

ct_sl51_2_en.pdf Bruksanvisning för ljuddekoder SL 51-2 på engelska. Denna dekoder har utgått och ersatts av SL 51-4.

ct_sl51-2neu.pdf Bruksanvisning för ljuddekoder SL 51-2neu eller iblandkallad SL51-3. Denna dekoder har utgått och ersatts av SL 51-4.

ct_sl51-4_eng.pdf Bruksanvisning för ljuddekoder SL 51-4 på engelska. Översatt och kompletterad av John Gymer.

ct_sl75_eng.pdf Bruksanvisning för ljuddekoder SL 75 på engelska. Översatt och kompletterad av John Gymer.

ct_sl_75_kurz.pdf Bruksanvisning för ljuddekoder SL 75 på tyska. En minivariant på dekoder. Räcker till alla N och HO-lok med Faulhabermotorer.

ct_sl76_manual_en.pdf Bruksanvisning för ljuddekoder SL 76 på engelska. Världen hittills minsta ljuddekoder som dock klarar med effekt är SL75. Räcker till alla N och HO-lok med Faulhabermotorer och de flesta anda HO-lok också.

sl76_data.htm Här tekniska data på SL76. Världens minsta ljuddekoder. 

ct_tran_decoder.pdf CV tabell

ct_soundprog.pdf CT Elektroniks bruksanvisning för programmeringsenheten.

ct_programmer.pdf Kompletterande bruksanvisning för programmeringsenheten. Infon tagen från YouChoos hemsida

ct_sl_51_4_extended_function-mapping.pdf Bruksanvisning extra funktion vid programmering. Infon tagen från YouChoos hemsida

ct_function_mapping.pdf Bruksanvisning för extra funktioner. Infon tagen från YouChoos hemsida

Mer info finns på följande hemsidor:

OBS! Viktig info. I flera bruksanvisningarna ovan står det att CV 121 som styr ljudstyrkan på huvudljudet skall stå på 0-3 där 3 är högst volym. Det är fel. Värdet kan ställas mellan 0-64. Jag har ställt in värden på 8-15 med bra resultat.  På äldre dekodrar typ SL51-2 gällde 0-3 med max på 3.

På nästa sida finns en instruktion hur du gör en programmering. Klicka här .

Här finns lite instruktioner om hur man kan fixa eget ljud. Klicka här

Här finns en instruktion om hur du ställer in CV vid ljudprogrammeringen. Klicka här .

Här finns en instruktion om hur du lägger in ny firmware i SL75. Klicka här. OBS! Det bör inte göras om du inte vet vad du gör. Det är oftast inte nödvändigt heller.

OBS! Högtalare och motor skall vara anslutna till dekodern vid både CV-programmering och ljud-programmering. Om du vill ändra CV i en ljuddekoder utan att motorn är ansluten så får du inget svar tillbaka. Det går alltså inte att läsa CV-värdena i dekodern. Det funkar ändå att ändra dem även om man får upp "error". Detta gäller även GE75.

Här nedan en bild på miniatyrdekodern SL76 och en jmf med SL75.

OBS! En del SL75 har ett fel som tydligen endast märks då de matas över Lenz Booster. De låser sig och motorn snurrar utan kontroll. Tran har erkänt detta felet och jag har skickat fler SL75 till Tran för reparation. Av 19 st har 4 stgått tillbaka till Tran för reparation.

OBS! Min erfarenhet är att SL76 är känslig med begränsad tillförlitlig. Firmware bör bytas till senaste 131 för att få bort äldre buggar. Använd denna bara då du har verkligen ont om plats. (2014-08-27)

SL76 har måtten 16,7x7,7x2,3mm. Den tål dessutom 1 A motorström.

SL75 har måtten 24x9x3,5 mm

För ytterligare data på dekodrarna se brukanvisningarna ovan.

Pufferkondensator.

Vad som inte framgår av den engelska beskrivning av SL51-4 är att man kan ansluta en "Pufferkondensator" = Powermodul på det två lödanslutningarna mitt på kretskortet märkta + och -. Se på beskrivningens andra sida. Kolla på denna tyska kortvariant av beskrivning ct_sl51_4_tysk_kortvariant.pdf. Titta på översta bilden på kretskortet. Mitt på ser man de två lödställena. Dekodern är inhöljd i krymplast som får tas bort. Löd sen in två trådar och sätt dit ny krympplast. Kondensatorn skall vara på minst 25 V och 470-2200 µF. Ju större dess bättre. Kan köpas på Elfa eller Bejoken. Försök få plats med minst 1000 µF. Under 470 µF ger lite effekt. Möjligen kan det fungera med 220-330 µF på motor i N-skalan. Tänk på att om man har ljuset tänt på loket så går det åt rätt många mA för detta och du minskar lokets utrullning.  Det räcker med 220µF om man bara är ute efter att få bort sprakljuden.

Pufferkondensator kan även anslutas på SL75 men det är inte nämnt i bruksanvisningen alls. Se nedan. Obs! Plus anslut till den blå tråden. Minus ansluts till den fria lödpaden mellan blå och brun tråd.

Dessa kondensatorer ger inte samma långa utrullning som tex Lenz Powermodul men det blir klart tillräckligt för att hjälpa loket vid korta avbrott pga av smuts eller ofullkomligheter i rälsunderlaget.

En annan positiv effekt av att ansluta en kondensator är att det "sprak" som det blir i högtalaren då loket/dekodern har dålig kontakt med spåret upphör. Dekodrarna är gjorda så att vid ett kort strömavbrott, typ smuts på rälsen, startar de inte om men det blir ett "sprakljud". Detta försvinner om en kondensator ansluts.

Om man av någon anledning väljer att han en separat lokdekoder (utan ljud) av annat fabrikat och vill använda CT Elektroniks ljuddekoder GE75 så är det bra att ansluta en kondensator även på den. Ljuddelen på GE75 är exakt samma som SL75.

Ovan SL75

Ovan SL51-4 (här i den 21-poliga men det ser likadant ut på den med trådanslutningar)

Ovan SL76. Anslutningen för "pufferkondensator" sker på det två nedersta lödpaderna. Rakt under den lila tråden är det + (blå tråd) därunder minuspol. OBS! betr SL76. Visa SL76 har levererats utan inlödd blå plussladd. Då får man löda in själv på rätt lödpad för tex belysningen eller för "pufferkondensator".

Bilden visar ett hoplött "paket" med en SL76 samt en kondensator på 680  µF inkl zenerdiod, motstånd och en diod enligt kopplingsschemat längst ner till vänster. Just detta paket får plats i Heljans T21. Som jmf en SL75 under.

Den tråd som är ansluten på motståndet (lila) borde egentligen vara blå eftersom den går till den "blå" lödpaden.

OBS! Kopplingsschemat för kondensatorn eller kondensatorerna framgår fint av schemat nedan. Egentligen behövs det endast en kondensator men för att inte boostern skall få problem vid användning av flera lok med kondensatorer så bör ett motstånd på ca 50 ohm samt en diod inmonteras enligt schemat. Risken är annars att boostern uppfattar det som att det är en kortslutning på spåret.

R1 är ett motstånd på ca 47ohm 1/4W. Dioden (D1) kan vara tex 1N4148 för mindre motorer (upp till Faulhaber 1724 eller 1331). För större välj 1N4001.

Man bör få dit så mycket µF som möjligt. Ur Elfas sortiment kan tex väljas:

Elektrolyt 330 µF 25V, diam 8mm, L=11,5mm. Elfa nr 67-051-65

Elektrolyt 470 µF 25V, diam 10 mm, L=12,5 mm. Elfa nr 67-042-95

Elektrolyt 1000µF 25V, diam 10 mm, L=20mm. Elfa nr 67-051-67

Om du vill använda varianten med en Zenerdiod på 16V så har Bejoken en kondensator på 470 µF 16V, diam 8 mm, L=11,5 mm. Två eller tre sådana kan ofta stuvas in. Även Elfa har lämpliga 16Vs typer men av någon anledning ingår de i beställningssortimentet vilket innebär att de inte kan beställas av privatperson utan måste beställas över ett företag.

Elektrolyt 470 µF 16V, diam 8mm, L=11,5mm. Elfa nr 67-239-45

Elektrolyt 680 µF 16V, diam 8 mm, L=15 mm. Elfa nr 67-239-42

Elektrolyt 1000µF 16V, diam 8 mm, L=20mm. Elfa nr 67-239-53

Elektrolyt 2200µF 16V, diam 10 mm, L=20mm. Elfa nr 67-254-03

Elektrolyt 6800µF 16V. 20x15x5 mm. TMJ-konsult. SUPERKONDING!!!

OBS! för att använda kondensatorer på 16V så bör spänningen begränsas med en Zenerdiod (D2). Tex Elfa 70-062-99. Se schema nedan.

R1 bör här ökas till ca 100 ohm.