Författare Bengt Nylén

Här finns lite Digitaltips

För att programmera dina dekodrar via PC så kan följande rekommenderas:

Köp ett Interface typ SPROG II DC från Habo Hobby/N-modell. Det kostar bara ca 600:- och ansluts till en USB-port. Ladda sedan hem JMRIs program från deras hemsida. Vill du läsa mer om Sprog så kolla på http://www.sprog-dcc.co.uk/ OBS! Sprog II skall matas med stabiliserad likspänning 10-15 V. Försök inte med likspänning från ett gammalt köraggregat. Det funkar inte.

Här har du än länk till en sida som ger många svar på frågor kring SPROG. Sannolikt behöver du inte kolla på den men den kan vara bra vid behov: http://www.bbmgroup.com/sprog/faq.html

En liten varning. Du bör vara hyfsat kunnig med PC för att installera Sprog i Win 7 och framåt. Annars se till att få hjälp av en PC-kunnig kompis.

JMRI

http://jmri.sourceforge.net/ Här en länk till JMRI. Ladda ner senaste versionen. När du köpte SPROG så fick du nog med en CD med installationsfiler för JMRI. Sannolikt är dessa gamla så ladda hellre hem det senaste från JMRIs hemsida.

http://model-railroad-hobbyist.com/mrht_decoderpro För att lära sig programmet finns ett antal mycket bra video som nås på denna länk.

Med ovanstående program kan du programmera dekodrar från alla kända dekoderfabrikat. Det är ett av de bästa programmen och finns fritt för nedladdning. Det är utvecklat under många år av modelljärnvägsamatörer i USA med mycket god kunskap om både datorprogram och modelljärnväg. Detta program utvecklas ständigt så det kan vara lönt att kolla ibland efter uppdaterade versioner.

Här finns lite instruktioner om hur man kan fixa eget ljud. Klicka här

Rekommenderade CV-inställningar för "fabrikslok" här

Nedan några länkar till tillverkare av system för DCC.

NMRA DCC Standard. http://www.nmra.org/standards Här kan du läsa om standarden.

  Lenz Elektronik http://www.digital-plus.de/ Lenz är den som satt mycket av standarden som blev NMRA-DCC. De tillverkar inte ljuddekodrar.

De mest använda avsnitten av Lenz manual för körhandtaget LH90 finns här på svenska.

Zimo http://www.zimo.at/ Mer info om Zimos dekodrar finns här.

Elektronic Solutions Ulm. http://www.esu.eu/ En av de bästa på ljuddekodrar.

CT Elektronik (också kallad TRAN efter uppfinnaren) http://www.tran.at/ Även tillverkare av ljuddekodrar. Betydligt billigare är ESUs och mindre.

Vill du använda CT-Elektroniks (Tran) ljuddekodrar så finns det en del info här . uppdaterat 2013-01-22

Uhlenbrock Elektronik. http://www.uhlenbrock.de/ Tillverkar även ljuddekodrar.